Interní předpisy

PLATEBNÍ ŘÁD

Každý člen odevzdává pravidelně příspěvky v řádném termínu, tedy do 15. v měsíci.

Kurz pro začátečníky 4500,-
Provozní výcvik 1h týdně 1000,-
Provozní výcvik 2h týdně 1700,-
Dorostenecký výcvik 1h týdně 1000,-
Dorostenecký výcvik 2h týdně 1700,-
Sportovní jezdci 3000,-
Individuální výcvik lonž pro aktivní členy 30 min / 300,-
Individuální výcvik lonž pro ostatní 30 min / 400,-
Individuální výcvik v sedle pro aktivní členy 45 min / 400,-
Individuální výcvik v sedle pro ostatní 45 min / 500,-
Zápisné 1500,-

Aktivním členem se myslí člen, který se aktivně podílí na chodu TJ (vede výcvikové hodiny, asistuje při hipoterapii, plní víkendové služby na krmení, angažuje se při oddílových akcích, účastní se organizovaných brigád apod).

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Provozní jezdci

  • do 18 let jezdí v jezdecké přilbě, případně používají ostatní bezpečnostní pomůcky
  • ke koním chodí  pouze v přítomnosti nebo s pověření cvičitele
  • respektují pokyny cvičitele

Sportovní jezdci

  • trénují přednostně pod vedením trenéra či jiným dozorem
  • do 18 let používají při výcviku jezdeckou přilbu, nejezdí sami do terénu (pouze v doprovodu plnoletého jezdce s platnou licencí, pokud sami ještě jezdeckou licenci nemají, do terénu vyjíždí pouze s cvičitelem)
  • jezdí vždy v řádném jezdeckém úboru, na řádně ustrojeném koni, zejména do terénu vyjíždí pouze na řádně osedlaném a nauzděném koni