Služby

Základní informace 

Každý, kdo by se rád naučil jezdit na koni, má možnost stát se naším členem. JS Plzeň Bory má s výchovou mladých jezdců dlouholeté zkušenosti, v současné době jsme jediný oddíl tohoto druhu v Čechách. Členskou základnu tvoří zhruba 150 členů, pro výcvik začínajících jezdců je zde 7 školních koní. Škola ježdění a výcvik probíhá pod vedením zkušených cvičitelů, kteří prošli speciálním výcvikem a složili cvičitelské zkoušky. Od pondělí do pátku jsou dvě výcvikové hodiny denně, 17.00 – 18.00 a 18.00 – 19.00, v sobotu je jedna hodina dopoledne a druhá odpoledne, v neděli jen jedna hodina dopoledne. Do výcviku nepatří pouze hodina jízdy, ale také péče o koně a služby na krmení.

Na podzim a na jaře pořádá JS také výcvikové kurzy pro začátečníky, ty trvají 3 měsíce (říjen – prosinec),(leden – březen) absolventi těchto kurzů se dále zařazují do již probíhajících výcvikových družstev. K výcviku máme k dispozici krytou halu a dvě venkovní kolbiště s pískovým a drceným PVC povrchem.

Dále nabízíme
Individuální výcvik
Termíny výcviků
Mini kurz
Je vhodný pro jezdce od 10 let, zahrnuje 4 výcvikové lekce po 45 min, cena 1600,-.
1. hodina – uzdění, sedlání, základní péče o koně, nasedání, sesedání, práce v kroku na lonži, cvičení v sedle
2. a 3.hodina – práce na lonži v kroku a klusu, samostatně v sedle krok, klus
4. hodina – samostatné vedení koně v kroku a klusu, podle pokroků jezdce cval na lonži
Na výcvikových hodinách se domlouvejte s N. Šurovou na tel. čísle: 732 232 390.